Brand Identity
Het merk, uw merk wil PPC zo sterk en sprekend mogelijk als één uniform beeld in de markt plaatsen. Onze grafische ingrepen zorgen voor (kleur)consistentie in beeld en vorm voor elke toepassing en ongeacht het gebruikte drukprocédé. PPC staat voor een verantwoord gebruik van Pantone kleuren samen met of ter vervanging van Processkleuren om dat voorspelbare doel te bereiken
Technische Know-how
Tijdens de voorbije 30 jaar bouwde PPC een onschatbare expertise op in haar internationale relatie met drukkers.
Printer
PPC werkt intensief samen met heel wat gerenomeerde drukkers over de hele wereld. We hebben zo heel wat ervaring opgebouwd rond gebruikte drukpro-cédés, technische verantwoordelijken, mogelijke beperkingen en gebeurlijke valkuilen. Het is onze aanpak om mogelijke problemen te onderkennen en vooraf, d.w.z. lang voor een productie van start gaat, op te lossen.
Printing Techniques
In functie van oplages, formaten en substraten kiezen brand owners vaak verschillende en aangepaste druk-technieken. PPC waakt erover dat over deze verschillen heen, het merk een uniforme uitstraling behoudt en het kleurbeeld identiek blijft.
Consultancy
De rol van PPC op de grafische markt evolueert hoe langer hoe meer in de richting van consultancy. Zeker waar het verpakkings- en labeldrukwerk betreft. Door de snelle evolutie van de ver-schillende drukprocédés enerzijds en de grotere jobrotatie bij de marketing-afdeling van brand owners anderzijds is de grafische knowhow vandaag de dag minder aanwezig. Voor de complexiteit van verschillende marketing en ver-pakkingsbehoeften doen klanten graag een beroep op een betrouwbare technische partner die deze specifieke kennis wel bezit.
Technical Feasibility
PPC geeft vakkundig advies of bepaalde creatieve voorstellen technisch haalbaar zijn en vertaalbaar naar een bestaand industrieel drukproces. Waar en wanneer nodig werkt PPC compromissen uit.
Press Sign Off
PPC stelt zich garant voor het eindresultaat aan de productiepers en kan ofwel zelf, in opdracht van de klant / brand owner de definitieve press sign off geven, ofwel aanwezig zijn bij de press sign off voor de technische onder-steuning van de klant / brand owner. PPC beschikt over gekwalificeerd personeel dat haar sporen heeft verdiend en over de noodzakelijke technische apparatuur beschikt om op een objectieve en wetenschappelijke manier de accuraatheid van de drukresultaten te kunnen meten.
Printer Audit
Met haar uitgebreide ervaring voert PPC technische audits van een drukkerij uit om vooraf te bepalen of een bepaalde drukker technisch en organisatorisch beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten van klanten / brand owners.
Fingerprinting
Proefondervindelijk kunnen vooraf de specifieke karakteristieken van een drukpers/drukker bepaald worden. PPC legt een “technisch DNA” vast, maakt als het ware een fingerprint van een drukkerij. Dat profiel is essentieel bij het maken van files en proeven, om zo voorspelbaarheid te garanderen t.o.v. het gedrukte eindresultaat op die pers of bij die drukker
Pre production Meetings
Nieuwe projecten starten best met een PPM waar de klant / brand owner, het Design Agency, PPC en een relevante drukker technische oplossingen of vertalingen zoeken voor de creatieve keuzes die gemaakt werden tijdens de designfase. Mogelijke problemen en valkuilen worden gedecteerd en in consensus tussen de verschillende stakeholders opgelost.
Brand-Packaging Know-how
PPC heeft door zijn jarenlange ervaring met Design agencies, Drukkerijen en klanten / brand owners een zeer sterke know-how opgebouwd i.v.m. de ver-schillende verpakkingsbehoeften, marketingwijs en technisch.
Carton
De meest gebruikte drager voor o.a. vouwdozen, omdozen
Foil
Drager die gebruikt wordt voor afzonderlijke portie-verpakkingen, labels,
Aluminium en staal
Voornamelijk voor blikverpakkingen voor drank of koekendozen
Paper
Drager voor commercieel drukwerk
Process Gearbox
PPC’s productie-ondersteunende online tool garandeert transparantie en traceerbaarheid in de productieflows.
Digital Assets Management
Nadat een verpakking of project werd uitgevoerd en gedrukt, worden de laatste versies van de files op een uiterst veilige manier gearchiveerd en van metadata voorzien. De klant / brand owner kan deze files of bestanddelen ervan, online, d.m.v. specifieke zoekfuncties terug consulteren en downloaden.
Process Management
het online process management tool stroomlijnt en monitort alle procesflows en kritische aspecten. Het optimale proces wordt samen met de klant/brand owner bepaald. Na implementatie worden nieuwe procestaken volledig automatisch opgestart na het beeindigen van de vorige taak. De verschillende stakeholders worden op de hoogte gebracht van een taak d.m.v. automatische e-mail notificaties. De projectverantwoordelijke behoudt een volledig overzicht over de totale flow. Alle acties worden gelogd en blijven bewaard. De tool laat toe om digitale grafische files in optimale omstandig-heden te beoordelen, te vergelijken met een vorige versie, en goed of af te keuren.
KPI Reporting
Meten is weten. PPC kan maandelijks, of trimesterieel een volledig overzicht (inclusief de relevante grafieken) aanleveren die toelaten om alle prijs-, kwaliteit- en timingbepalende factoren te analyseren zodat snel en efficiënt correctiemaatregelen genomen kunnen worden.
Gravure
(ook heliogravure of diepdruk): druk-procédé met gegraveerde koperen cylinders dat gebruikt wordt voor grote oplages, en dat toelaat om verschillende substraten te bedrukken zoals folie of film, karton en papier. Dit procéde vereist een specifieke voorbereiding van de file.
Flexo
(ook tampondruk of hoogdruk): druk-procédé waarbij met clichés wordt gewerkt. Wordt gebruikt om ver-schillende substraten te bedrukken zoals plastic, folie of film, karton en papier. Vereist een specifieke voor-bereiding van de file
Offset
Is de meest gestandardiseerde manier van drukken. (ISO-standaard) en wordt zowel voor commercieel brochure-drukwerk als voor karton verpakkingen gebruikt. Men drukt met aluminium-platen met een fotogevoelige laag.
Dry Offset
Drukprocédé gebruikt voor druk op blik (staal of aluminium). Vereist een specifieke voorbereiding van de file.