Risico's vermijden

Niets is zo onaangenaam als drukwerk dat slechts van ver lijkt op wat u in uw hoofd had. Drukwerk dat moet overgedaan worden omdat het niet beantwoordt aan de verwachtingen, zorgt niet enkel voor zichtbare kosten (al was het maar in slopende en aanslepende rechtsprocedures) maar brengen ook onzichtbare of moeilijker berekenbare kosten met zich; imagoschade indien het euvel laattijdig opgemerkt wordt of schadelijke vertragingen bij de lancering van het product.

Dat alles wil u vanzelfsprekend vermijden. En daarom is het goed om een onafhankelijk expert onder de arm te nemen. PPC is een professionele grafische partner die een onverbreekbare link vormt tussen wat uw creatieven uit hun hoed toveren en de door u geselecteerde drukker. Zo kan iedereen erop aan dat het eindresultaat exact overeenkomt met wat goedgekeurd werd.
Wij zijn m.a.w. uw resultaatsverbintenis

Wil u meer weten over hoe PPC uw risico's kan beperken? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.