3 doorslaggevende argumenten om voor de voorspelbaarheid van PPC te kiezen

Een driehoeksverhouding die werkt. Partner for Printers

Steeds vaker bevelen drukkers PPC aan brand owners aan voor het stroomlijnen van de prepress processen. Wat is er aangenamer dan door kenners van de grafische markt erkend te worden voor je meerwaarde?

Als drukkers overtuigd zijn van ons kunnen, dan zegt dat iets over PPC. Als drukkers weten wat ze van ons kunnen verwachten en vertrouwen stellen in onze expertise, dan werpt dat gewicht in de schaal. PPC is dan ook behoorlijk trots om door een hele reeks van internationale en gereputeerde drukkers als partner aanbevolen te worden.

Die drukkers vertrouwen op ons om hun klanten een voorspelbaar eindresultaat te kunnen opleveren. Zulk vertrouwen ontstaat en groeit proefondervindelijk. Samen met onze drukpartners bekijken we hoe we dat het best realiseren. Dat kan bv. door remote proofing te installeren bij brand owners. Of door online monitoring software te installeren waarmee klanten het hele productieproces kunnen overzien en opvolgen.

Maar ook positieve ervaringen met onze press sign-offs dragen bij tot een vertrouwensrelatie met internationale drukgroepen: wanneer door onze persprofileringen press sign-offs zowel in tijd als in waste tot een minimum herleid worden en brand owners tevreden zijn, gaan drukkers graag met PPC in zee.

Zo ontstaat een stabiele driehoeksverhouding die op vertrouwen en zekerheid rust. Drukkers worden partners en vertrouwen blindelings op de reprofiles die PPC aanlevert; brand owners rekenen op onze expertise om de press sign-off te doen. Samen leveren we de voorspelbare kwaliteit die brand owners verwachten.